B2B Mobilita

Mobilita od Servis 24 je dle vašich požadavků individuálně nastavený rozsah a krytí služeb z hlediska události (nehoda / porucha), zahrnutých služeb (organizace, odtah a vyproštění, silniční služba, výjezdový pneuservis) a finančních limitů pro jednotlivé služby při dané události v libovolných kombinacích.

Servis 24, spol. s r. o. se na organizaci asistenčních služeb pro nákladní vozidla specializuje od 1991, kdy byla firma s tímto specializovaným posláním založena. Firma je výhradním zástupcem celoevropské asociace Europe Net (12 členů obsluhujících 39 zemí Evropy s pokrytím 24 evropských jazyků) v České Republice a na Slovensku. Tato síť specializovaných partnerů je největší svého druhu se specializací na asistenční služby pro vozidla nad 3,5t. Proto je Europe Net partnerem nejen globálních automobilek v segmentu nákladních vozidel při organizaci asistenčních služeb při poruše. V roce 2014 řešil Europe Net (19 call center) více než 300.000 poruch a nehod nákladních vozidel.

Nejen dopravním firmám dokážeme nabídnout síť cca. 41.000 partnerů v celé Evropě. Partnerská síť zahrnuje autorizované servisy všech 7 globálních výrobců nákladních automobilů, autorizované servisy přípojných vozidel, neautorizované servisy na menší opravy, odtahové služby s těžkými vyprošťovacími speciály pro manipulaci s nákladními vozidly (včetně nadměrných nákladů), nákladní pneuservisy a jiné partnery pomáhající například při úhradě pokuty / kauce.

Dostupnost autorizovaných i neautorizovaných servisů nákladních vozidel na jednom telefonním čísle šetří čas a peníze dopravcům. Všechny partnerské servisy navíc akceptují Servis 24, spol. s r.o. jako dlouhodobého a důvěryhodného partnera a služby jsou tak organizovány se zajištěnou platební garancí. Tedy nenecháme zákazníka v nouzové situaci na holičkách s požadavkem na doplatek v hotovosti za servisem poskytnuté služby jako asistenční služby některých pojišťoven. Bez ohledu na formu krytí nákladů (služby na fakturu pro dopravce v režimu pay per use nebo krytí v rámci asistenční smlouvy) garantuje Servis 24, spol. s r. o. cenovou úroveň za jednotlivé služby a jejich transparentní vyúčtování.

Servis 24, spol. s r. o. hájí zájmy zákazníků od začátku řešení události (porucha, nehoda nebo jiná skutečnost zabraňující pokračování vozidla v jízdě typu pokuta, nedostatek paliva, apod.) až do opětovného zprovoznění vozidla a neomezuje asistenční služby jen do částky / služby kryté limity.

Dalším benefitem spolupráce s námi je nejširší spektrum platebních instrumentů pro náklady nad rámec limitů asistenčních služeb. Většina řidičů nákladních vozidel je vybavena speciálními platebními kartami na tankování nafty a úhradu ostatních služeb. Pouze partneři Europe Net jsou oprávněni zúčtovat většinu těchto mezinárodních karet. Dopravce takto může vícenáklady uhradit například přes karty Esso, EuroShell, Routex (emise Agip, Aral, BP, OMV, Statoil) nebo UTA. Tímto způsobem dokáže dispečer v průběhu telefonického hovoru získat potřebné údaje pro zúčtování a zákazník není zdržován dalšími formalitami.

Za dlouhou historii naší působnosti může potvrdit dobré zkušenosti s našimi službami při poruše naprostá většina významných dopravců nejen z České Republiky a Slovenska.

Všichni operátoři dispečinku Servis 24 s nepřetržitým provozem jsou specializovaní na řešení mezinárodní pomoci řidičům nákladních vozidel a organizují pouze asistenční služby vozidlům nad 3,5t, které mají svá výrazná specifika.

Nabízíme tímto naše dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování asistenčních služeb pro nákladní vozidla při poruše, které tvoří naprostou většinu výkonů našeho dispečinku.

Bližší informace telefonicky na (+420) 774 167 022.