Call centrum

Možnosti spolupráce s naším úzce specializovaným call cetrem jsou uvedeny na stránce Help Line.

Dispečink Servisu 24® funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a nabízí služby call centra podle potřeb našich zákazníků neustále minimálně ve 2 světových jazycích.

Konektivita je zajištěna prostřednictvím systému Cisco IP Phones. Příchozí hovory na jednotlivých linkách jsou zpracovávány serverem a rozdělovány jednotlivým operátorům podle nastavených pravidel. Každé dispečerské pracoviště je vybaveno kromě PC i stanicí Cisco IP Phone 7940 (detaily).IP telefon Cisco

Tato architektura umožňuje optimální rozdělování příchozích hovorů jednotlivým operátorům podle jejich zkušeností a specializace. Systém Cisco přináší pro naše zákazníky i další výhody v podobě zpětné vazby při kontrole dostupnosti dané linky a vyřizování požadavků jejich zákazníků včetně průměrné reakční doby, průměrné doby hovoru nebo vytíženosti linky za daný časový interval. Tento systém umožňuje monitorování a záznam všech příchozích i odchozích telefonických hovorů do/z našeho call centra. Pro evidenci případů zajišťovaných asistenčních služeb používáme software vyvíjený na základě našich dlouhodobých zkušeností, který podle potřeb našich klientů průběžně doplňujeme o moduly a nástavby vyhovující jejich požadavkům.

Tento software rovněž umožňuje velice detailní zpětnou vazbu v podobě reportů a statistik podle konkrétního přání zákazníka. Při komunikaci se zahraničními partnerskými centrálami sítě Europe Net využíváme online komunikační systém ENIA (Europe Net Internet Application).

Úspěšně plněným cílem našeho call centra je poskytovat na profesionální úrovni nepřetržitou pomoc a telefonickou podporu našim zákazníkům, která je vždy dostupná a připravena reagovat. Moderně vybavené call centrum je připojeno na server, který zpracovává všechny příchozí hovory a podle parametrů je přiděluje kvalifikovaným operátorům. Prostřednictvím těchto aplikovaných technologií moderního call centra jsme schopni monitorovat provoz zákaznických linek a využívat těchto údajů jako zpětné vazby pro dynamické plánování potřeb našich zákazníků.

Call centrum je obsluhováno kvalifikovaným, zkušeným a dynamickým týmem operátorů, kteří ovládají světové jazyky a jsou ochotni vždy naslouchat potřebám volajících klientů. Všechny tyto výhody nabízíme našim stávajícím i potencionálním zákazníkům při hledání partnera pro poskytování kvalitních a neustále dostupných služeb.

Nejčastěji poptávanými ostatními službami našeho call centra je například ověřování platnosti palivových karet nebo sběr informací pro jejich blokaci.

 

Servis 24 ® je včetně firemního loga mezinárodní ochranná známka registrovaná společností Servis 24, spol. s r. o. Všechna práva spojená s užíváním této známky jsou vyhrazena naší firmě. Používání tohoto označení nebo našeho firemního loga je bez souhlasu vlastníka zakázáno.

Aktuality e-mailem - Newsletter - Zpravodaj

nahoru