Formy zajištění úhrady

  • FleetAssisT - na základě podepsané a platné smlouvy o poskytování asistenčních služeb umožňujeme našim zákazníkům čerpání asistenčních služeb na fakturu do výše stanoveného kreditu. Více informací v sekci FleetAssisT .
  • Platební garance od autorizovaného servisu - smluvní partner Servisu 24® poskytne za zákazníka platební garanci vyplněním našeho formuláře platební garance. V případě automatické platební garance poskytované dealerem není třeba formulář platební garance zasílat. Garantovaná částka je vždy cena za opravu bez poplatků a DPH. Faktura za asistenční službu provedenou na základě poskytnuté platební garance je vystavena na garantující subjekt.
  • Palivovou kartou DKV (pouze pro vozidla MAN v západní Evropě), Esso, EuroShell, Routex (Agip, Aral, BP, OMV, Statoil) nebo UTA. Palivová karta bude zúčtována vždy v zemi zásahu a faktura vystavena na zastoupení konkrétního vydavatele karty v dané zemi.
  • Složením částky na bankovní účet Servisu 24® - pro zajištění úhrady skládá zákazník pokladní složenkou zálohu v předpokládané výši provedené asistenční služby + poplatky + DPH na bankovní účet. Po doručení faktury za opravu (může trvat až 60 dní) dojde k vyúčtování složené zálohy a vrácení případného přeplatku na účet objednatele služby.
  • Zárukou na vozidlo danou výrobcem
  • Provedená asistenční služba bude hrazena v hotovosti na místě provedení asistenční služby - tato forma je možná pouze při organizaci asistenční služby na území České Republiky a Slovenska, pokud s úhradou v hotovosti daný servis souhlasí. Daňový doklad zákazníkovi vystaví přímo servis provádějící asistenční službu. Cena je dohodnuta mezi zákazníkem a konkrétním servisem přímo a neřídí se garantovaným ceníkem Servis 24®. Službu poskytující servis dostane od našeho dispečinku telefonní číslo na zákazníka pro přímou domluvu. Tato forma úhrady se používá pokud není možné využít žádnou z předchozích možností. Servis 24® jako zprostředkovatel přímého kontaktu neposkytuje na poskytnuté služby žádné záruky. Ne všichni servisní partneři tuto formu akceptují, a proto není zákazníkům platícím v hotovosti k dispozici kompletní síť partnerů.

Servis 24 ® je včetně firemního loga mezinárodní ochranná známka registrovaná společností Servis 24, spol. s r. o. Všechna práva spojená s užíváním této známky jsou vyhrazena naší firmě. Používání tohoto označení nebo našeho firemního loga je bez souhlasu vlastníka zakázáno.

Aktuality e-mailem - Newsletter - Zpravodaj

nahoru