Napsali o nás

Truck Business Day 2010

Doprovodný program

"... největší pozornost jistě vzbudila ukázka vyprošťování havarovaného trucku zásahovou jednotkou Servis 24." celý text


 

Dopravní noviny 49/2009

Servis 24 v Dopravních novinách 49/2009 ... „Základní koncept je takový, že Europe Net uzavírá celoevropské smlouvy na dodávky asistenčních služeb přímo s výrobci. Servis 24 nabízí smlouvy s celoevropskou působností pro tuzemské zákazníky. Naše asistenční služby jsou určeny jak pro naše stálé smluvní zákazníky, tak pro řidiče a dopravce, kteří se na nás obrátí až v okamžiku, kdy mají nějaký problém,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Servis 24 Ing. Marian Nekula. celý text

 

 

Truck Magazín 11/2008

 Servis 24 v Truck Magazínu 11/2008Celý text

 

 

 

 

 

Doprava a logistika

... Servis 24 je členem celoevropské sítě Europe Net, což umožňuje ve spolupráci s 23 zahraničními dispečinky poskytování asistenčních služeb pro česká vozidla v zahraničí a pro zahraniční vozy u nás. Dispečink je k dispozici nepřetržitě a operátoři hovoří česky, anglicky, německy a rusky. Kromě klasických asistenčních služeb, kdy dojde k poruše či havárii na vozidle či přívěsu, dokáže Servis 24 zajistit dovoz hotovosti na úhradu pokuty či za načerpání pohonných hmot. Zúčtovává všechny mezinárodní palivové karty a akceptuje platební garance od smluvních partnerů. Nejběžnějšími zásahy jsou podle Hany Chudobové klasické asistenční služby, kdy je porouchanému vozidlu zajištěn odtah do dílny, jsou sjednány podmínky, cena a rozsah opravy a zprostředkována úhrada poskytnutých služeb. Upozornila i na dost rozporuplný trend - v roce 2005 totiž dvojnásobně vzrostl počet případů, kdy byla řidičům dovážena hotovost na úhrady pokut! Vyjádřeno v číslech: v roce 2005 bylo prostřednictvím českého dispečinku zajištěno přes 7435 akcí spojených s úhradou pokut, pohonných hmot, autorizací palivových karet a přibližně 3700 odtahů a oprav. Servis 24 v současné době spolupracuje s pojišťovnou Triglav. celý text

Dopravní noviny

... „Obhospodařujeme obě země a jsem nesmírně pyšný na to, že naše péče o nákladní automobily a nákladní dopravu v obou zemích je na nejvyšší úrovni v bývalé východní Evropě,“ řekl Oldřich Vaníček. „Komunikaci zajišťuje mladá energická jednatelka a činnost našeho pracoviště je bruselskou centrálou kladně hodnocena. Přitom se jedná o složitou práci, protože u řidičů nákladních vozidel se vyskytují zcela jiné problémy než u řidičů osobních vozidel - převáží zeleninu ze Španělska, může mít delší zastávka na hranici vynucená nějakým problémem nebo jednáním s úřady. Hrozí, že zboží bude znehodnoceno a rychlost, s níž se pomoc dostaví, je nesmírně důležitá. Podstatné je i to, že organizujeme, a to nejenom u nákladních vozidel, pomoc překladatelů nebo právníků pro jednání s úřady. Většina řidičů nákladních vozidel totiž nezvládá cizí jazyk na té úrovni, aby byla schopna složitější problém vyřešit sama,“ řekl Oldřich Vaníček. Podle prezidenta ÚAMK existuje řada způsobů, jak řešit krizové situace, a jsou možné i různé druhy plateb - buď firmy složí paušál, nebo se platby řeší na základě garancí. „Podstatné je ale to, že firma nemusí vybavovat svého řidiče prostředky v hotovosti nebo platební či palivovou kartou, protože našemu zahraničnímu partnerovi platby garantujeme a hradíme my,“ dodal Oldřich Vaníček. celý text

Servis 24 ® je včetně firemního loga mezinárodní ochranná známka registrovaná společností Servis 24, spol. s r. o. Všechna práva spojená s užíváním této známky jsou vyhrazena naší firmě. Používání tohoto označení nebo našeho firemního loga je bez souhlasu vlastníka zakázáno.

Aktuality e-mailem - Newsletter - Zpravodaj

nahoru