Postup při zajišťování asistenčních služeb

V okamžiku potřeby pomoci kontaktuje řidič, popřípadě jiná osoba z firmy vlastnící vozidlo, kterému je potřeba poskytnout asistenční službu, telefonicky call centrum Servisu 24®.

S dispečerem se domluví na formě zaslání objednávky asistenční služby. Formulář je ke stažení v sekci "Dokumenty ke stažení". Dále je s dispečerem dohodnuta vhodná forma zajištění úhrady za asistenční službu - pro přehled použitelných forem zajištění úhrady za naše služby prosím navštivte sekci "Formy zajištění úhrady".

Po obdržení objednávky a zajištění formy úhrady operátor call centra kontaktuje v případě asistenční služby na území České Republiky nebo Slovenska vhodného partnera, kterému je za zákazníka poskytnuta záruka úhrady za poskytnuté služby.

V případě organizování asistenční služby mimo území ČR a SR poskytuje za zákazníka Servis 24® platební záruku zahraniční centrále, která svými službami danou zemi pokrývá.

Pro zjednodušení postupu při objednávání asistenční služby (zejména při vyplňování údajů o vozidle do objednávkového formuláře) a při komunikaci s call centrem Servisu 24® nabízíme našim klientům FleetAssisT Servis 24®. Tato služba přináší i další výhody v podobě slev na poplatky za poskytnutí asistenční služby - více informací v sekci „FleetAssisT“.

Servis 24 ® je včetně firemního loga mezinárodní ochranná známka registrovaná společností Servis 24, spol. s r. o. Všechna práva spojená s užíváním této známky jsou vyhrazena naší firmě. Používání tohoto označení nebo našeho firemního loga je bez souhlasu vlastníka zakázáno.

Aktuality e-mailem - Newsletter - Zpravodaj

nahoru